Wykonawcy

Ewa Antyborzec

Ewa Antyborzec – etnolog; doktor nauk humanistycznych. Wicedyrektor Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu; członkini Rady Naukowej Instytutu; członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, członkini Grupy Roboczej Roku Kolberga. Od początku pracy zawodowej zajmuje się opracowaniem i upowszechnianiem spuścizny Oskara Kolberga, najpierw w Redakcji Dzieł Wszystkich, następnie w Instytucie jego imienia. Koordynatorka prac merytorycznych związanych z edycją spuścizny Kolberga, autorka i współautorka oraz redaktorka kilku tomów tej edycji; autorka wielu publikacji popularyzujących kulturę tradycyjną.


Anna Weronika Brzezińska

Anna Weronika Brzezińska – etnolożka i instruktorka rękodzieła artystycznego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii. Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Redaktor naczelna serii Atlas Polskich Strojów Ludowych, zastępca przewodniczącej Sekcji Stroju Ludowego przy ZG PTL. Członkini redakcji czasopism „Łódzkie Studia Etnograficzne” i „Przegląd Wielkopolski”. Współautorka i współredaktorka portalu Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2013 dziedzinie „edukacja i animacja kultury”. Członkini rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, autorka programu „Kolberg 2014 – Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Badaczka terenowa, animatorka i popularyzatorka wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego.


Kinga Czerwińska

Kinga Czerwińska – etnolożka. Doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii. Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Członkini Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (International Organization of Folk Art IOV) oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, w tym członkini Sekcji Stroju Ludowego przy ZG PTL. Członkini Rady Naukowej Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Ekspert ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego.


Anna Drożdż

Anna Drożdż – etnografka i etnolożka. Doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii. Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oddziału w Cieszynie oraz Sekcji Stroju Ludowego przy ZG PTL. Członkini zespołu skupionego wokół Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego. Współautorka, autorka i współredaktorka książek i artykułów oscylujących wokół tematyki kultury wiejskiej i sposobów posługiwania się tradycją. Członkini rady redakcyjnej czasopisma "Národopisný věstník" (Brno) oraz Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Badaczka terenowa i popularyzatorka wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.


Małgorzata Kunecka

Małgorzata Kunecka – etnolożka, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Członkini Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna im. prof. Witolda Dynowskiego. Od 2011 r., w ramach działalności Pracowni prowadzi projekt „Polskie stroje ludowe w Internecie” – współtworzy i redaguje stronę internetową www.strojeludowe.net. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Stowarzyszenia Muzealników polskich.


Joanna Koźmińska

Joanna Koźmińska - etnolożka i specjalistka informacji naukowej z zakresu antropologii. Kieruje Działem Zbiorów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współpracuje z Polskim Instytutem Antropologii,członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Koordynatorka projektu Cyfrowej Etnografii, od 2008 współtworzy Bibliotekę Cyfrową Polskiego Instytutu Antropologii. Wykonawca merytoryczny w grancie "Polski Atlas Etnograficzny opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet". Entuzjastka i popularyzatorka zagadnień z dziedziny cyfryzacji zasobów antropologicznych i humanistyki cyfrowej.


Marta Machowska

Marta Machowska –etnolog i historyk, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Zapalona badaczka terenowa. Uczestniczka wielu projektów badawczych, realizowanych w Wielkopolsce, na Podlasiu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Organizatorka interdyscyplinarnego projektu badawczego „Wielkopolscy ewangelicy. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe na przykładzie gminy Kórnik” oraz redaktorka naukowa książki „Ewangelicy w gminie Kórnik. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe”. Jej zainteresowania skupiają się na kulturze ludowej i jej modyfikacjach.


Zuzanna Łaga

Zuzanna Łaga - etnolożka, badaczka terenowa, asystentka muzealna Muzeum Narodowego w Gdańsku Oddział Etnografii, technik plastyk; Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.


Aleksandra Paprot

Aleksandra Paprot – etnolog i kulturoznawca. Doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz sekretarz działającej przy nim Sekcji Stroju Ludowego. Zajmuje się problematyką dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych oraz mechanizmami tworzenia nowych tradycji w regionach o przerwanej ciągłości kulturowej. Szczególnie interesuje ją tworzenie stroju żuławskiego przez różnego typu instytucje. Jest wiceprezeską Stowarzyszenia "Kochamy Żuławy", w ramach którego popularyzuje regionalne dziedzictwo kulturowe i współpracuje z lokalnymi liderami.


Mariola Tymochowicz

Mariola Tymochowicz – etnolożka i kulturoznawca. Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa. Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej Sekcja Polska . Sekretarz serii Atlas Polskich Strojów Ludowych, przewodnicząca Sekcji Stroju Ludowego przy ZG PTL. Członkini redy naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych – Sekcja sztuka ludowa. Zajmuje się badaniem kultury tradycyjnej i współczesnej wsi, głównie na obszarze województwa lubelskiego.


progressiv.pl