Badania Terenowe

Badania terenowe dotyczyły dokumentowania współczesnego stanu tradycyjnych dziedzin rękodzieła związanych z wytwarzaniem strojów ludowych – tkactwa, haftu i koronki. W tym celu wybrane zostały trzy ośrodki będące znanymi i rozpoznawalnymi ośrodkami tradycyjnej wytwórczości rękodzielniczej i rzemieślniczej, były to:

  • Holeszów Nowy pow. włodawski i Hrud pow. bialski,woj. lubelskie (ośrodek wytwarzania perebor, czyli haftu tkanego na płótnie barwnymi nićmi o złożonych motywach geometrycznych w układzie pasowym)
  • Jarocin i Golina woj. wielkopolskie (ośrodek wytwórczości snutki golińskiej, charakterystycznej koronki wykonywanej metodą hafciarską tzw. snuciem nitek)
  • Bobowa pow. gorlicki, woj. małopolskie (jedyny w Polsce ośrodek słynący z wyrobu koronki klockowej wykonywanej za pomocą drewnianych klocków)

Etnograficzne wywiady kwestionariuszowe przeprowadzano z rękodzielnikami oraz przedstawicielami lokalnych samorządów, pracownikami instytucji kultury oraz osobami zrzeszonymi w lokalnych organizacjach pozarządowych.

W badaniach wzięli udział studenci etnologii z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina oraz artystka – fotografka związana z Fundacją Artystyczno – Badawczą om – organizmy i maszyny w kulturze.

progressiv.pl