Atlas Polskich Strojów Ludowych

To jedna z serii wydawniczych Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, która ukazuje się nieprzerwanie od 1949 roku.

Funkcję redaktorów naczelnych w kolejnych latach pełnili: dr Józef Gajek, dr Janusz Kamocki oraz prof. dr hab. Barbara Bazielich. Autorami poszczególnych zeszytów są znawcy przedmiotu i specjaliści w swojej dziedzinie – pracownicy muzeów i wyższych uczelni, zajmujący się problematyką przemian kultury ludowej, w szczególności odzieży, stroju ludowego i zdobnictwa.

Zgodnie z założeniami serii każdy z zeszytów jest poświęcony jednemu regionowi (lub miastu np. strój wilamowicki, strój Bambrów Poznańskich), a stały układ treści obejmuje takie zagadnienia jak: zarys historyczny rozwoju stroju na badanym obszarze; obecny stan stroju ludowego na badanym obszarze; zasięg badanego stroju (wraz z załączoną mapą); opis i zróżnicowanie stroju męskiego; szczegółowy opis stroju męskiego; opis i zróżnicowanie stroju kobiecego; szczegółowy opis stroju kobiecego; wytwórcy i materiały; tkaniny; zdobnictwo stroju: hafty, koronki, aplikacje, szamerunki; rekonstrukcje. Głównym celem serii jest jak najszersze opracowanie strojów ludowych występujących w obecnych granicach Polski, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym.

Materiał jest adresowany do specjalistów (etnografów, historyków sztuki, historyków), a także dla animatorów lokalnych środowisk, członków zespołów folklorystycznych i regionalistów.

Od roku 2013 wydawane są zeszyty specjalne, poświęcone zagadnieniom związanym z metodyką współczesnych badań nad strojami ludowymi oraz rzemiosłem i rękodziełem związanym z wytwórstwem strojów ludowych i inspirowanych nimi kostiumów scenicznych.

W roku 2012 Redakcja podjęła współpracę z Polskim Instytutem Antropologii, czego efektem jest udostępnienie w zasobach Cyfrowej Etnografii archiwalnych zeszytów ukazujących się w ramach serii Atlas Polskich Strojów Ludowych. Warunkiem udostępnienia publikacji w wolnym dostępie jest podpisanie umowy pomiędzy PIA a autorem lub ich spadkobiercami.

Redakcja współpracuje też z projektem strojeludowe.net, udostępniając przede wszystkim ikonograficzne materiały archiwalne – wykroje oraz zdjęcia.

Strój
Strój Bambrów Poznańskich Strój orawski
Strój biłgorajsko-tarnogrodzki Strój piotrkowski
Strój cieszyński Strój podhalański
Strój dolnośląski (Podgórze) Strój podlaski (nadbużański)
Strój dzierżacki Strój pszczyński
Strój górali śląskich Strój pyrzycki
Strój Górali Łąckich Strój rozbarski
Strój kaszubski Strój rzeszowski
Strój kielecki Strój sandomierski
Strój kościański Strój sieradzki
Strój kołbielski Strój spiski
Strój Krakowiaków Wschodnich Strój świętokrzyski
Strój krzczonowski Strój szamotulski
Strój kujawski Strój warmiński
Strój kurpiowski Puszczy Białej Strój wilamowicki
Strój kurpiowski Puszczy Zielonej Strój wilanowski z nadwiślańskiego Urzecza
Strój Lachów Limanowskich Strój Zagórzan
Strój Lachów Śląskich Strój zamojski
Strój Lachów Szczyrzyckich Strój łańcucki
Strój lubuski (międzyrzecko-babimojski) Strój łęczycki
Strój opoczyński Strój łowicki
Strój opolski Strój łowicki
progressiv.pl