Zbiory muzealne

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Miejscowość
Kolbuszowa
Nazwa muzeum
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
Liczba muzealiów
Ok. 1200
Opis kolekcji

Wśród pokaźnej kolekcji eksponatów wykonanych z różnych tkanin największą część obejmują elementy dawnego, tradycyjnego stroju ludowego Lasowiaków (region grębowsko-tarnobrzeski, kolbuszowsko-raniżowski, leżajski) i Rzeszowiaków (region rzeszowski, łańcucki, przeworski). Zbiór tworzą stroje odświętne o szczególnie wypracowanej formie, wykonane z wysokiej jakości tkanin i bogato zdobione. Placówka posiada także muzealia związane z ubiorami i wyposażeniem domów mieszczańskich oraz szlacheckich (np. kilimy i narzuty pluszowe, haftowane obrusy, bielizna pościelowa z tkanin luksusowych).

Osoba do kontaktu
Jolanta Dragan
progressiv.pl