Zbiory muzealne

Muzeum Narodowe w Kielcach

Miejscowość
Kielce
Nazwa muzeum
Muzeum Narodowe w Kielcach
Liczba muzealiów
Ponad 1000 obiektów (strojów około 400)
Opis kolekcji

Dział Etnografii Muzeum Narodowego w Kielcach powstał w 1950 r., a oficjalnie w strukturze muzealnej wyodrębniony został w 1953 r. Od tego czasu gromadzi swoje zbiory, w tym z zakresu stroju ludowego. Pierwszym kierownikiem i opiekunem kolekcji była Aleksandra Dobrowolska, następnie Barbara Erber, a obecnie Janina Skotnicka. W 1989 r. Dział Etnografii przemianowany został na Dział Sztuki Ludowej, a problematyka badawcza zawężona została do twórczości artystycznej mieszkańców wsi. Miało to związek z powstaniem nowej placówki: Muzeum Wsi Kieleckiej.

Osoba do kontaktu
Janina Skotnicka
progressiv.pl