Zbiory muzealne

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

Miejscowość
Żyrardów
Nazwa muzeum
Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
Liczba muzealiów
118
Opis kolekcji

Dział Etnografii w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie powstał w 1976 r.. Przygotowano wówczas ekspozycję stałą "Izba robotnicza" i gromadzono eksponaty związane z kulturą robotniczą miasta Żyrardowa. W tym samym roku muzeum przyjęło nazwę Muzeum Okręgowego w Żyrardowie i rozszerzyło działalność merytoryczną na całe ówczesne woj. skierniewickie. Wtedy też organizowano etnograficzne obozy naukowe, podczas których pozyskiwano eksponaty m.in. stroje. Badania prowadziły etnografki: Elżbieta Potyńska i Barbara Rzeczycka. Część obiektów trafiła do muzeum w Lipcach Reymontowskich, które w 1998 r. uzyskało siedzibę w manufakturze tkackiej, gdzie otwarto wystawę stałą, m.in. strojów. Po reformie administracyjnej Muzeum w Lipcach znalazło się w woj. łódzkim stało się placówką niezależną od Muzeum w Żyrardowie. Stroje ze zbiorów Muzeum w Żyrardowie są nadal prezentowane na stałej wystawie w Lipcach reymontowskich i mają tam status depozytów.

Osoba do kontaktu
Barbara Rzeczycka
progressiv.pl