Zbiory muzealne

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Miejscowość
Suwałki
Nazwa muzeum
Muzeum Okręgowe w Suwałkach
Liczba muzealiów
2322
Opis kolekcji

Początek kolekcji etnograficznej w Muzeum Okręgowym w Suwałkach przypada na lata 60. XX w. Pierwsze elementy stroju trafiły do Działu Etnografii w 1963 r. Najstarsze datowane są na drugą połowę XIX wieku. Na Suwalszczyźnie nie zachował się jednolity zestaw elementów tradycyjnego stroju, co wiążę się z wielokulturowością i wieloetnicznością tego obszaru. Dodatkowym problemem były liczne akcje propagandowe, realizowane przez administrację państwową, silnie rugujące wszelkie cechy wyróżniające poszczególne grupy. Podczas regularnych badań terenowych na temat stroju oraz w przygotowanych raportów końcowych, silnie zaznaczany jest brak w terenie pełnych kompletów ubioru. Stąd wszystkie eksponaty z zakresu odzieży stanowią pojedyncze przypadki, a nie kompletne zespoły. Współcześnie na podstawie analiz porównawczych, przygotowywane są rekonstrukcje tradycyjnych strojów ludowych z poszczególnych gmin, a niekiedy wsi, na potrzeby zespołów scenicznych występujących na Suwalszczyźnie, autorstwa etnokostiumologów z Jolantą Koszutską na czele. Bazują one na materiale w większości teoretycznym. Współcześnie nie ma też spójnej bazy, gromadzącej informacje na temat eksponatów etnograficznych odnalezionych i opracowanych przez wszystkie ośrodki badawcze (muzea, domy kultury), jak też prywatnych kolekcjonerów.

Osoba do kontaktu
Krzysztof Snarski
progressiv.pl