Zbiory muzealne

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Szczecińskim

Miejscowość
Stargard Sczeciński
Nazwa muzeum
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Szczecińskim
Liczba muzealiów
7
Opis kolekcji

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Szczecińskim posiada jedynie pojedyncze egzemplarze strojów ludowych lub ich elementów. Pierwsze eksponaty nabyto w 2006 r. Stroje te tematycznie nawiązują do Akcji „Wisła”, w ramach której do Stargardu i na ziemię stargardzką trafiło wielu przesiedleńców narodowości ukraińskiej. Zakupy eksponatów były związane z potrzebą dokumentacji procesów przesiedleńczych.

Osoba do kontaktu
Jolanta Aniszewska
progressiv.pl