Zbiory muzealne

Muzeum Regionalne w Siedlcach

Miejscowość
Siedlce
Nazwa muzeum
Muzeum Regionalne w Siedlcach
Liczba muzealiów
2147
Opis kolekcji

Muzeum Regionalne w Siedlcach gromadzi stroje ludowe i ich elementy z terenu południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza. Niektóre z nich (ubiory kobiety i mężczyzny z lat międzywojennych i tuż powojennych) prezentowane są na wystawie stałej „Podsiedlecka wieś„

Osoba do kontaktu
Wanda Księżopolska
progressiv.pl