Zbiory muzealne

Muzeum Regionalne w Pułtusku

Miejscowość
Pułtusk
Nazwa muzeum
Muzeum Regionalne w Pułtusku
Liczba muzealiów
41
Opis kolekcji

Pierwsze zakupy strojów do muzeum miały miejsce w 1986 r. Stroje zostały zakupione od prywatnych właścicieli.

Osoba do kontaktu
Olga Chełstowska
progressiv.pl