Zbiory muzealne

Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy

Miejscowość
Puck
Nazwa muzeum
Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy
Liczba muzealiów
---
Opis kolekcji

Muzeum Ziemi Puckiej utworzone zostało w 1975 r. Swoim zasięgiem obejmuje obszar dzisiejszego Powiatu Puckiego. Muzeum gromadzi zabytki obrazujące kulturę materialną, społeczną i duchową Kaszub Północnych.

Osoba do kontaktu
---
progressiv.pl