Zbiory muzealne

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Miejscowość
Przysucha
Nazwa muzeum
Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
Liczba muzealiów
116
Opis kolekcji

Kolekcję strojów ludowych w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze zaczęto tworzyć ok. 1978 r. w ramach działalności Przysuskiego Towarzystwa Kulturalnego. W 1979 r. zbiór eksponatów etnograficznych z okolic Przysuchy (wraz ze strojami) przekazano do Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, w którego strukturze utworzono Oddział Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, oficjalnie otwarty w 1990 r. (od 1992 r. Oddział MWR). Od 1992 r. pozyskiwaniem muzealiów zajmuje się Katarzyna Markiewicz.

Osoba do kontaktu
Katarzyna Markiewicz
progressiv.pl