Zbiory muzealne

Muzeum Mazowieckie w Płocku

Miejscowość
Płock
Nazwa muzeum
Muzeum Mazowieckie w Płocku
Liczba muzealiów
Ok. 900
Opis kolekcji

Większość zbiorów stroju ludowego, będąca w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku zaginęła w czasie i po II wojnie światowej. Z przedwojennych zbiorów pozostało niewiele obiektów. Na potrzeby tworzonych wystaw, etnografowie pracujący w Muzeum wyjeżdżali na badania terenowe w celu pozyskania strojów czy ich elementów (2008, Mazowesze Rawskie). Przy tworzeniu kolekcji zwracano szczególną uwagę na zmieniające się tendencje w strojach, np. w łowickim dominujących kolorów, popularnych haftów itp. W ten sposób chciano pokazać zmienność mody ludowej.

Osoba do kontaktu
Renata Opalińska
progressiv.pl