Zbiory muzealne

Muzeum Budownictwa Ludowego- Park Etnograficzny w Olsztynku

Miejscowość
Olsztynek
Nazwa muzeum
Muzeum Budownictwa Ludowego- Park Etnograficzny w Olsztynku
Liczba muzealiów
106
Opis kolekcji

Zbiór strojów ludowych w Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku jest stosunkowo skromny, a jego powstanie przebiegało powoli, bez prowadzenia specjalnych badań terenowych. Muzeum, choć otwarte w 1913 r. w Królewcu i przeniesione do Olsztynka w latach 1938-39, nie może poszczycić się kolekcją gromadzoną jeszcze przed wojną. Do 1969 r. było oddziałem Muzeum Mazurskiego w Olsztynie. Dopiero w 1970, rok po staniu się samodzielną instytucją, datowane są pierwsze pozyskania elementów odzieży ludowej, w tym wszystkie reprezentujące Warmię i Mazury. Istnieją wątpliwości co do ich autentyczności, gdyż posiadane są ubogie informacje na ich temat. Niewielka liczba muzealiów, jak i brak wiadomości wynikają z trzech głównych przyczyn. Po pierwsze strój na Warmii i Mazurach szybko wyszedł z użycia (w drugiej połowie XIX wieku) i został zastąpiony wytworami fabrycznymi, po drugie w skutek wojny uległ zniszczeniu lub został wywieziony przez ludność rodzimą, po trzecie skomplikowana historia Muzeum nie sprzyjała gromadzeniu zabytków kultury materialnej.

Osoba do kontaktu
Jadwiga Wieczerzak
progressiv.pl