Zbiory muzealne

Muzeum w Bielsku Białej

Miejscowość
Bielsko-Biała
Nazwa muzeum
Muzeum w Bielsku Białej
Liczba muzealiów
Ok. 1500
Opis kolekcji

Największą część kolekcji strojów ludowych muzeum stanowią elementy strojów: cieszyńskiego, góralskiego (Beskid Śląski), pszczyńskiego, laskiego (przede wszystkim z okolic Białej) i wilamowickiego Kolekcja datowana jest na okres od końca XIX wieku po czasy współczesne.

Osoba do kontaktu
Elżbieta Teresa Filip
progressiv.pl