Zbiory muzealne

Muzeum Warmii i Mazur

Miejscowość
Olsztyn
Nazwa muzeum
Muzeum Warmii i Mazur
Liczba muzealiów
201
Opis kolekcji

W zbiorach Muzeum Warmii i Mazur znajduje się około 200 obiektów, tworzących kolekcję strojów ludowych. Większość z nich pochodzi z lat 50-tych XX w., niektóre natomiast są pozostałością dawnego Heimatmuseum. Obiekty wchodzące w skład kolekcji pochodzą z terenu Warmii i Mazur, Powiśla Pasłęckiego, Kurpi oraz Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej.

Osoba do kontaktu
Elżbieta Kaczmarek
progressiv.pl