Zbiory muzealne

Prywatne Muzeum Etnograficzne

Miejscowość
Odolanów
Nazwa muzeum
Prywatne Muzeum Etnograficzne
Liczba muzealiów
---
Opis kolekcji

Założycielką muzeum jest twórczyni ludowa Danuta Kasprzak. Otwarcie muzeum nastąpiło w 1996 roku w jej domu rodzinnym. Zadaniem muzeum jest upowszechnianie zanikającej twórczości ludowej, wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej, dokumentowanie i ochrona dziedzictwa kultury ludowej, zachowanie i przekaz tradycji, ochrona unikalnych umiejętności.

Osoba do kontaktu
---
progressiv.pl