Zbiory muzealne

Muzeum Miejskie w Nowej Soli

Miejscowość
Nowa Sól
Nazwa muzeum
Muzeum Miejskie w Nowej Soli
Liczba muzealiów
25
Opis kolekcji

Muzeum Miejskie w Nowej Soli posiada niewielki zbiór zabytków etnograficznych, który uważa się za kolekcję zamkniętą. Opiekę nad nim sprawuje Dział Artystyczny. W kolekcji znajduje się 28 śląskich (dolnośląskich) czepców, 5 kaftanów (4 watowane, 1 rypsowy na podszewce) i 2 spódnice, w tym 1 watowana. Zbiory te są prawdopodobnie pozostałością przedwojennego Heimatmuseum.

Osoba do kontaktu
Krystyna Bakalarz
progressiv.pl