Zbiory muzealne

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Miejscowość
Kraków
Nazwa muzeum
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Liczba muzealiów
Ok. 10500 elementów stroju. Oprócz tego ok. 500 sztuk różnego typu tkanin oraz ok. 5000 próbek tkanin, koronek, haftów
Opis kolekcji

Podstawą zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie była kolekcja założyciela Seweryna Udzieli, licząca około 2000 okazów, głównie z teren Galicji Zachodniej, które pozyskiwał dzięki szeroko zakrojonej akcji wśród środowisk nauczycielskich z małych miejscowości i wiosek. W ten sposób do muzeum trafiły liczne okazy stroju ofiarowane przez kierowników szkół oraz wiejskich nauczycieli i nauczycielek. Cześć kolekcji z początków działalności muzeum stanowią dary przekazane przez księży (ks. Karol Suwada, ks. Karol Kulisz, ks. Józef Świstek), którzy mieli wówczas duże możliwości kolekcjonerskie. Ze środowiska inteligenckiego, do którego również docierały apele Seweryna Udzieli na uwagę zasługuje artysta Włodzimierz Tetmajer, który podarował kilka okazów stroju krakowskiego, Zofia Szchlesingerowa zamieszkała na Spiszu przekazała okazy stroju, ponadto należy wymienić kolekcjonerkę lwowską Helenę Dąbczańską oraz Cecylię Śniegocką, Wandalina Szukiewicza, Władysława Przybytniewskiego i prof. Adama Wrzoska.

Osoba do kontaktu
Elżbieta Pobiegły
progressiv.pl