Zbiory muzealne

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku

Miejscowość
Kluczbork
Nazwa muzeum
Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku
Liczba muzealiów
140 w tym: 57 w inwentarzu muzealiów etnograficznych, 83 w zbiorach pomocniczych
Opis kolekcji

Zbiory strojów ludowych w Muzeum w Kluczborku zaczęto gromadzić w 1991 r. jako efekt wyniku badań terenowych prowadzonych w latach 1991-2001 w okolicy Kluczborka przez kierownika Działu Etnografii, Marię Sołtys. Muzeum posiada zbiory z terenu Górnego Śląska/Północnej Opolszczyzny, koncentrując się przede wszystkim na strojach z obszaru powiatu kluczborskiego. Zbiór obejmuje stroje kobiece z lat 30.-60. XX w. Są to przede wszystkim stroje codzienne i odświętne (fartuchy, chusty, jakle, mideroki), jednak obok nich muzeum posiada jeden komplet kobiecego stroju ślubnego.

Osoba do kontaktu
Maria Sołtys
progressiv.pl