Zbiory muzealne

Muzeum w Bielsku Podlaskim, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Miejscowość
Bielsk Podlaski
Nazwa muzeum
Muzeum w Bielsku Podlaskim, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Liczba muzealiów
63
Opis kolekcji

Pierwsze wpisy w Księdze Inwentarzowej dotyczą z darów przekazanych Towarzystwu Przyjaciół Bielska Podlaskiego, często bez datowania. Zabytki pochodzą w większości z terenu powiatu bielskiego i hajnowskiego, w większości z terenów zamieszkałych przez ludność wyznania prawosławnego. W kolekcji przeważają elementy stroju kobiecego pochodzące z lat 30. i 40. XX wieku, mniej jest natomiast elementów stroju męskiego. Muzeum specjalizuje się w kolekcji ręcznika obrzędowego, który od grudnia 2013r. Prezentowany jest na stałej wystawie pt. „Tajemniczy ręcznik”, na której pokazane są elementy stroju ludowego.

Osoba do kontaktu
Alina Dębowska
progressiv.pl