Zbiory muzealne

Harcerskie Muzeum Etnograficzne przy Szkole Podstawowej nr 11 w Katowicach

Miejscowość
Katowice
Nazwa muzeum
Harcerskie Muzeum Etnograficzne przy Szkole Podstawowej nr 11 w Katowicach
Liczba muzealiów
---
Opis kolekcji

Wśród obiektów zgromadzonych w Harcerskim Muzeum Etnograficznym znajdują się elementy strojów ludowych, eksponowane w gablotach. Wśród nich są między innymi kaftaniki ze złotogłowiu z XVIII w., stanowiące część stroju kaszubskiego. Zostały one przywiezione z obozu w Osłoninie.

Osoba do kontaktu
---
progressiv.pl