Zbiory muzealne

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach

Miejscowość
Kartuzy
Nazwa muzeum
Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
Liczba muzealiów
Ok. 50
Opis kolekcji

Kolekcja związana ze strojem ludowym w Muzeum Kaszubskim gromadzona jest od momentu jego otwarcia w 1947 roku do dnia dzisiejszego. Jeszcze w 2012 prowadzone były organizowane przez nią badania na temat stroju ślubnego na Kaszubach. Ich efektem była wystawa fotograficzna pt. Przemiany stroju ślubnego na Kaszubach. Placówka gromadzi przede wszystkim stroje kaszubskie w terenu powiatu kartuskiego. Prezentowane są na dwóch stałych wystawach, jednej poświęconej sztuce ludowej Kaszub, drugiej – posagowi panny młode.

Osoba do kontaktu
Barbara Kąkol
progressiv.pl