Zbiory muzealne

Muzeum Regionalne w Iłży

Miejscowość
Iłża
Nazwa muzeum
Muzeum Regionalne w Iłży
Liczba muzealiów
34
Opis kolekcji

Obiekty zgromadzone w Muzeum Regionalnym w Iłży w większości pochodzą z dawnych zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej. Gromadził je nieżyjący już, miejscowy nauczyciel i społecznik Adam Bednarczyk. Z inicjatywy jego i innych działaczy Towarzystwa w 1972 r. powstało społeczne Muzeum Ziemi Iżłeckiej, które w 1976 r. upaństwowiono. Zbiory zgromadzone przez Bednarczyka (ok. 1000 obiektów) stały się zaczątkiem kolekcji Muzeum Regionalnego w Iłży. Większość strojów znajdujących się obecnie w muzealnej kolekcji pochodzi właśnie ze zbiorów Adama Bednarczyka. Późniejsze nabytki to dary okolicznych mieszkańców m.in. z lat 1972, 1973, 1989.

Osoba do kontaktu
Beata Bujakowska
progressiv.pl