Zbiory muzealne

Pracownia Tkactwa w Hrudzie im. St. Baj

Miejscowość
Hrud
Nazwa muzeum
Pracownia Tkactwa w Hrudzie im. St. Baj
Liczba muzealiów
---
Opis kolekcji

Pracownia Tkacka w Hrudzie gromadzi zbiory związane ze strojem ludowym od 2002 roku. W kolekcji pracowni znajdują się obiekty z terenu powiatu bialskiego. Są to przede wszystkim stroje nadbużańskie oraz z południowego Podlasia. Przeważają stroje kobiece, codzienne i odświętne, jednak pracownia posiada także codzienne stroje męski. Prezentowane są one na ekspozycji stałej.

Osoba do kontaktu
Bożenna Pawlina-Maksymiuk, Jolanta Zając
progressiv.pl