Zbiory muzealne

Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej

Miejscowość
Głubczyce
Nazwa muzeum
Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej
Liczba muzealiów
---
Opis kolekcji

Dział etnografii gromadzi, eksponuje i opracowuje zabytki związane z kulturą i sztuką ludową. Szczególnym przedmiotem zainteresowania działu jest kultura ludowa ziemi głubczyckiej. Trzon zbiorów stanowią przedmioty darowane przez mieszkańców powiatu głubczyckiego lub ich potomków obecnie mieszkających w innych rejonach kraju. Dział posiada także zbiór przedmiotów przywiezionych przez repatriantów z terenów wschodnich.

Osoba do kontaktu
Barbara Piechaczek
progressiv.pl