Zbiory muzealne

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Miejscowość
Białystok
Nazwa muzeum
Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Liczba muzealiów
Ok. 750
Opis kolekcji

Zbiory Muzeum Podlaskiego w Białymstoku zaczęto gromadzić od momentu jego powstania w 1949 r. W latach 50. XX w., podczas pierwszych wystaw w muzeum był prezentowany strój kurpiowski. Jednakże wystawione ubiory były jedynie elementem dodatkowym.
Muzeum miewało niewiele okazji do udzielania konsultacji zespołom folklorystycznym, zdarzały się pojedyncze prośby z ich strony. W takich wypadkach konsultacji udzielały p. Halina Jakubowska oraz p. Kazanowska. Były to doraźne, wykonawcze prace, które nie doczekały się publikacji.
Przekrój kolekcji jest nierównomierny. W zbiorach muzeum dominuje strój kobiecy, znacznie mniejsza jest kolekcja stroju męskiego. Elementy ubioru dziecięcego to zaledwie kilka eksponatów. Większość elementów zgromadzono z terenów południowo-wschodniej Polski, głównie z okolic Hajnówki. Dodatkowo w zbiorach muzeum znajdują dwa komplety stroju kurpiowskiego z przełomu lat 50. i 60. XX wieku, jeden reprezentujący Puszczę Białą, drugi Puszczę Zieloną. Znacznie mniej jest elementów stroju szlacheckiego i z północnego Podlasia.

Osoba do kontaktu
Wojciech Kowalczuk
progressiv.pl