Zbiory muzealne

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Miejscowość
Gdańsk
Nazwa muzeum
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Liczba muzealiów
Ok. 200
Opis kolekcji

Kolekcja tkanin Muzeum Narodowego w Gdańsku liczy ponad 1300 pozycji inwentarzowych. Gromadzona jest od 1958 r. Tylko niewielka część tej kolekcji dotyczy jednak stroju (ok. 200 sztuk). Na zbiór ten składają się pojedyncze elementy ubioru (głównie codziennego) pozyskane na terenie Pomorza od rdzennych mieszkańców a także egzemplarze przywiezione przez ludność przybyłą na Pomorze po 1945 roku z różnych regionów Polski, w tym także z Kresów II Rzeczpospolitej. Zabytki pochodzą w większości z wieku XX, nieliczne obiekty datowane są na wiek XIX.

Osoba do kontaktu
Ewa Gilewska
progressiv.pl