Zbiory muzealne

Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Miejscowość
Cieszyn
Nazwa muzeum
Muzeum Śląska Cieszyńskiego
Liczba muzealiów
Ok. 2800
Opis kolekcji

Zbiory strojów zdeponowanych w Muzeum Śląska Cieszyńskiego stanowią jedne z najbogatszych na Śląsku. Przechowywane są w siedzibie głównej w Cieszynie oraz oddziałach zamiejscowych, w Skoczowie (strój cieszyński) i Wiśle (strój góralski i cieszyński).

Osoba do kontaktu
Grzegorz Studnicki
progressiv.pl