Zbiory muzealne

Muzeum Okręgowe w Sieradzu

Miejscowość
Sieradz
Nazwa muzeum
Muzeum Okręgowe w Sieradzu
Liczba muzealiów
590
Opis kolekcji

Przedwojenne zbiory Muzeum Okręgowego w Sieradzu uległy rozproszeniu lub zniszczeniu. Zachowała się tylko nieznaczna część kolekcji stroju. Od lat 50. do dnia dzisiejszego muzealna kolekcja jest systematycznie powiększana. Duże zasługi w gromadzeniu sieradzkiego stroju ludowego należy przypisać mgr Zofii Neymanowej i jej licznym wyjazdom w teren. Na chwilę obecną w zasobach muzealnych znajduje się prawie 600 obiektów odnoszących się do stroju ludowego i dodatków. Strój sieradzki występuje w trzech odmianach: monickiej (sieradzkiej), dobrońskiej i klonowskiej. W zbiorach Muzeum najlepiej reprezentowana jest odmiana monicka. Z okolic Dobronia przeważnie pochodzą tylko fartuchy i zapaski. Brak jest natomiast eksponatów związanych z okolicami Klonowej.

Osoba do kontaktu
Paweł Józef Kieroń
progressiv.pl