Zbiory muzealne

Muzeum Ziemi Rawskiej

Miejscowość
Rawa
Nazwa muzeum
Muzeum Ziemi Rawskiej
Liczba muzealiów
457
Opis kolekcji

Kolekcję strojów dla Muzeum Ziemi Rawskiej zaczęto gromadzić jeszcze przed utworzeniem placówki, od początku lat 60. XX w. Były gromadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Rawskiej, istniejące od 1961 r. Pierwsze nabytki muzeum to elementy strojów ludowych, przekazane przez wydział Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rawie Mazowieckiej zaraz po utworzeniu muzeum. W początkowym okresie jego istnienia w pozyskiwaniu zbiorów i ich opracowaniu naukowym brała udział Mirosława Jastrzębska z Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim oraz pracownik działu etnografii Muzeum Ziemi Rawskiej, Ewa Pawłowska. Następnie opiekę nad kolekcją przejmowali kolejni pracownicy działu etnografii Muzeum Ziemi Rawskiej: Olga Brudzyńska, która prowadziła także badania dotyczące stroju regionu rawskiego, Joanna Sienkiewicz i Marzena Grzyb.

Osoba do kontaktu
Marzena Grzyb
progressiv.pl