Zbiory muzealne

Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego

Miejscowość
Radomsko
Nazwa muzeum
Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego
Liczba muzealiów
118
Opis kolekcji

Muzeum Regionalne w Radomsku posiada zbiór strojów ludowych i ich elementów z regionu radomszczańskiego. Pierwsze eksponaty zostały pozyskane w 1970 r. (wpisy w księdze inwentarzowej). W rozwój kolekcji wkład mieli Stanisław Sankowski, Janina Pawłowska Kucharska, Bożena Błaszczyk, Krystyna Filarowska i Barbara Sitek.

Osoba do kontaktu
Barbara Sitek
progressiv.pl