Zbiory muzealne

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy

Miejscowość
Przeworsk
Nazwa muzeum
Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy
Liczba muzealiów
223
Opis kolekcji

Zbiory etnograficzne prezentowane są w Muzeum w Przeworsku w formie wystawy stałej: kolekcji przeworskich odświętnych strojów kobiecych i męskich. Wśród zbiorów Muzeum znajdują się krosienka czepcowe i zielone niciane czepki dla mężatek.

Osoba do kontaktu
Katarzyna Ignas
progressiv.pl