Wykonawcy

Ewa Antyborzec – etnolog; doktor nauk humanistycznych. Wicedyrektor Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu; członkini Rady Naukowej Instytutu; członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, członkini Grupy Roboczej Roku Kolberga. Od początku pracy zawodowej zajmuje się opracowaniem i upowszechnianiem spuścizny Oskara Kolberga, najpierw w Redakcji Dzieł Wszystkich, następnie w Instytucie jego imienia. Koordynatorka prac merytorycznych związanych z edycją spuścizny Kolberga, autorka i współautorka oraz redaktorka kilku tomów tej edycji; autorka wielu publikacji popularyzujących kulturę tradycyjną.

progressiv.pl