Wykonawcy

Zuzanna Łaga - etnolożka, badaczka terenowa, asystentka muzealna Muzeum Narodowego w Gdańsku Oddział Etnografii, technik plastyk; Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

progressiv.pl