Wykonawcy

Mariola Tymochowicz – etnolożka i kulturoznawca. Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa. Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej Sekcja Polska . Sekretarz serii Atlas Polskich Strojów Ludowych, przewodnicząca Sekcji Stroju Ludowego przy ZG PTL. Członkini redy naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych – Sekcja sztuka ludowa. Zajmuje się badaniem kultury tradycyjnej i współczesnej wsi, głównie na obszarze województwa lubelskiego.

progressiv.pl