Wykonawcy

Aleksandra Paprot – etnolog i kulturoznawca. Doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz sekretarz działającej przy nim Sekcji Stroju Ludowego. Zajmuje się problematyką dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych oraz mechanizmami tworzenia nowych tradycji w regionach o przerwanej ciągłości kulturowej. Szczególnie interesuje ją tworzenie stroju żuławskiego przez różnego typu instytucje. Jest wiceprezeską Stowarzyszenia "Kochamy Żuławy", w ramach którego popularyzuje regionalne dziedzictwo kulturowe i współpracuje z lokalnymi liderami.

progressiv.pl