Wykonawcy

Marta Machowska –etnolog i historyk, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Zapalona badaczka terenowa. Uczestniczka wielu projektów badawczych, realizowanych w Wielkopolsce, na Podlasiu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Organizatorka interdyscyplinarnego projektu badawczego „Wielkopolscy ewangelicy. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe na przykładzie gminy Kórnik” oraz redaktorka naukowa książki „Ewangelicy w gminie Kórnik. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe”. Jej zainteresowania skupiają się na kulturze ludowej i jej modyfikacjach.

progressiv.pl