Wykonawcy

Anna Drożdż – etnografka i etnolożka. Doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii. Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oddziału w Cieszynie oraz Sekcji Stroju Ludowego przy ZG PTL. Członkini zespołu skupionego wokół Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego. Współautorka, autorka i współredaktorka książek i artykułów oscylujących wokół tematyki kultury wiejskiej i sposobów posługiwania się tradycją. Członkini rady redakcyjnej czasopisma "Národopisný věstník" (Brno) oraz Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Badaczka terenowa i popularyzatorka wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

progressiv.pl