Wykonawcy

Anna Weronika Brzezińska – etnolożka i instruktorka rękodzieła artystycznego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii. Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Redaktor naczelna serii Atlas Polskich Strojów Ludowych, zastępca przewodniczącej Sekcji Stroju Ludowego przy ZG PTL. Członkini redakcji czasopism „Łódzkie Studia Etnograficzne” i „Przegląd Wielkopolski”. Współautorka i współredaktorka portalu Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2013 dziedzinie „edukacja i animacja kultury”. Członkini rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, autorka programu „Kolberg 2014 – Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Badaczka terenowa, animatorka i popularyzatorka wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego.

progressiv.pl