Atlas Polskich Strojów Ludowych

Strój kurpiowski Puszczy Zielonej

Chętnik, A., Strój kurpiowski Puszczy Zielonej, red. nauk. zesz. J. Gajek, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 26, cz. IV Mazowsze, z. 7, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1961.

progressiv.pl