Atlas Polskich Strojów Ludowych

Strój pszczyński

Bronicz, S., Strój pszczyński, red. nauk. zesz. R. Reinfuss, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 12, cz. III Śląsk, z. 2, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1954.

progressiv.pl