Atlas Polskich Strojów Ludowych

Strój kurpiowski Puszczy Białej

Żywirska, M., Strój kurpiowski Puszczy Białej, red. nauk. zesz. ---, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 6, cz. IV Mazowsze, z. 5, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1952.

progressiv.pl