Atlas Polskich Strojów Ludowych

Strój Lachów Limanowskich

Wielek, J., Strój Lachów Limanowskich, red. nauk. zesz. A. Jacher-Tyszkowa, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 32, cz. V Małopolska, z. 13, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1988. 

progressiv.pl