Atlas Polskich Strojów Ludowych

Strój Górali Łąckich

Wielek, J., Strój Górali Łąckich, red. nauk. zesz. A. Jacher-Tyszkowa seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 33, cz. V Małopolska, z. 14, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1999.

progressiv.pl