Atlas Polskich Strojów Ludowych

Strój Lachów Szczyrzyckich

Szewczyk Z., Strój Lachów Szczyrzyckich, red. nauk. zesz. A. Jacher-Tyszkowa, J. Kamocki, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 37, cz. V Małopolska, z. 16, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2007.

progressiv.pl