Atlas Polskich Strojów Ludowych

Strój dolnośląski (Podgórze)

Seweryn, T., Strój dolnośląski (Podgórze), red. nauk. zesz. ---, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 2, cz. III Śląsk, z. 9, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1950.

progressiv.pl