Atlas Polskich Strojów Ludowych

Strój rozbarski

Bazielich, B., Strój rozbarski, red. nauk. zesz. ---, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 35, cz. III Śląsk, z. 5, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2002.

progressiv.pl