Atlas Polskich Strojów Ludowych

Strój kościański

Minksztym, J., Rosolski, R., Strój kościański, red. nauk. zesz. A. W. Brzezińska, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 41, cz. II Wielkopolska, z. 5, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2014. 

progressiv.pl