Atlas Polskich Strojów Ludowych

Strój Bambrów Poznańskich

Minksztym, J., Strój Bambrów Poznańskich, red. nauk. zesz. A. W. Brzezińska, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 47, cz. II Wielkopolska, z. 6, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2015. 

progressiv.pl